Salix Morava a.s. - Spearhead International

SALIX MORAVA a.s.

SALIX MORAVA a.s. je zemědělská společnost zaměřená na rostlinnou a živočišnou výrobu.

Společnost z velké části hospodaří na úrodných půdách Hané na střední Moravě, s vysokou bonitou půdy, jednou z nejúrodnějších v republice.

Provozy rostlinné výroby se nacházejí v katastrálních oblastech Olomouckého a Zlínského kraje – v Horní Moštěnici, Vítonicích, Hulíně, Zdounkách a Střílkách. Z celkové rozlohy obhospodařovaných pozemků tvoří orná půda převážnou většinu.

Stěžejní plodiny v plánu osevu zaujímají obiloviny a olejniny – pšenice, řepka a ječmen, kukuřice na zrno a kukuřice na siláž pro potřeby živočišné výroby a pro energetické účely. Okrajově se pěstuje cukrová řepa, vojtěška, svazenka, hořčice, len.

Živočišná výroba představuje důležité odvětví v činnosti SALIX MORAVA a.s. Je koncentrována na středisku Vlkoš, kde se zaměřuje na chov mléčného skotu. Denní produkce je cca 10 000 litrů mléka.

 

Kontakt

Revoluční 130/30, 751 17 Horní Moštěnice
Tel.: +420 581 705 444
Email: informace@salixmorava.cz
IČ: 25380893, DIČ: CZ25380893

Datová schránka : wm3f6uu

SALIX MORAVA a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku 11. 9. 1997 pod spisovou značkou B 1732 a je vedená u Krajského soudu v Ostravě.

www.justice.cz